El nostre projecte

Les dimensions del projecte

El projecte d’Alencop neix per donar resposta a tres dimensions:

 • Ambiental: Davant la doble oportunitat de desenvolupar un servei públic de recollida a domicili de ferralla únic l’estat, i d'incorporar al circuit formal activitat del sector informal.
 • Social: Davant la necessitat de dignificar, professionalitzar i apoderar, a un col·lectiu vulnerable.
 • Comunitària: Donada la demanda i mobilització del teixit social per trobar una solució als desallotjament dels assentaments irregulars de Sant Martí.
Bicicletes - Alencop - Ferralla

Les línies d’actuació del projecte

Formació als socis - Alencop

Les línies d’actuació en les que incideix el projecte d’Alencop són:

L’ocupació i la formació:

 • Generar una activitat econòmica que afavoreixi l’ocupació de les persones potencialment cooperativistes.
 • Consolidar el sistema ja existent de recollida de ferralla i altres residus.
 • Sensibilitzar, informar i educar la ciutadania en la recollida selectiva de la ferralla i altres materials.
 • Explorar altres activitats econòmiques d’interès per a les persones sòcies, contribuint a la viabilitat de la cooperativa.
 • Facilitar la formació col·lectiva en gestió de residus i en cooperativisme.
 • Dissenyar un itinerari personalitzat de formació segons les necessitats individuals.

L’habitatge: Facilitar l’accés autònom a l’habitatge i la seva autogestió.

Les necessitats bàsiques: Facilitar la cobertura de necessitats bàsiques, gestionant-la entre tots de manera cooperativa.

Objectius del projecte

Amb el projecte s’espera assolir tres tipus d’objectius d’acord amb les dimensions del projecte:

Comunitari

 • Promoció de l’economia social i solidària com a marc per atendre necessitats individuals de manera col·lectiva.

Social

 • Feina digna per persones en situació de vulnerabilitat i regulació legal.
 • Facilitació de l’accés autònom a l’habitatge d’aquestes persones.
 • Cobertura de les seves necessitats bàsiques.
 • Regularització de la seva situació administrativa.

Ambiental

 • Augment del volum de recollida de residus de ferralla i altres, per a recuperadors agremiats i punts verds de la ciutat.
 • Ampliació del sistema de recollida de residus a la ciutat de Barcelona.
 • Augment del volum de ferralla gestionat pels canals legals i establerts pel sistema.
 • Reducció dels residus de ferralla i altres materials deixats en contenidors o al carrer.
 • Conscienciació de la ciutadania cap a una recollida selectiva.

Participants del projecte

Alencopins Projecte - Alencop

És un projecte orientat a persones subsaharianes usuàries de l'Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI). Va començar involucrant a 15 sòcies treballadores, amb l’objectiu d’anar incorporant progressivament més persones a mesura que el projecte es vagi consolidant.

A dia d’avui la cooperativa està formada per 28 sòcies treballadores. Una part del sou, que és el salari mínim interprofessional, el reben en euros i l'altra, en una moneda social creada ad hoc: els alencopins. Amb ells les sòcies son capaços de cobrir el seu habitatge i necessitats bàsiques. A més, el contracte amb la cooperativa permet les sòcies iniciar els tràmits per regularitzar la seva situació legal.

Aquestes 28 persones reben formació contínua en diverses àrees: cooperativisme, eines de gestió de negoci, educació per a la sensibilització ciutadana, eines de comunicació, formació en recollida de ferralla i en reutilització de RAEE.