La Cooperativa

Una cooperativa d’iniciativa social

Alencop_3potes_webAlencop és una nova cooperativa d’iniciativa social, creada per donar resposta a un problema de recollida i tractament de residus als entorns urbans, i per garantir les condicions de vida digna d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat.

L’objectiu social de la cooperativa és abordar de manera integral les necessitats bàsiques i d’ocupació, formació i habitatge, mitjançant un model d’activitat socioeconòmic cooperatiu, amb el protagonisme de les persones sòcies i del territori on s’insereix la cooperativa.

Missió, visió i valors

La missió d’Alencop és portar a terme un projecte innovador des del sector de l’economia social i solidària, que posa l’accent en l’apoderament de col·lectius vulnerables com a clau d’èxit d’un model d’activitat que dona respostes a problemàtiques socials i mediambientals.

La visió d’Alencop passa per posar l’accent en l’apoderament de col·lectius vulnerables com a clau d’èxit d’un model d’activitat cooperatiu.

Alencop es sustenta en els valors del dret a una vida digna per a tothom, la no discriminació per l’origen de la persona, la sostenibilitat ecològica i el respecte al medi ambient, la solidaritat local i global, el treball en xarxa i la participació democràtica i equitativa.