Sensibilització i formació

La Campanya RAEE és un projecte de sensibilització i educació sobre recollida selectiva i reutilització dels RAEE al districte de Sant Martí, portada a terme pels socis treballadors d’Alencop.

Com a servei de la Campanya, des d’Alencop, a més de la difusió porta a porta i la participació en fires, s’ofereixen tallers i xerrades gratuïtes de sensibilització i educació sobre la recollida selectiva i reutilització dels RAEE portades a terme pels socis de la cooperativa. Aquests tallers i xerrades, són modulables, i tot i estar recomanats per a un públic i grup de població, són adaptables a les necessitats i perfils dels participants.

Per a més informació, visiteu la pàgina web de la campanya.